Kancelaria specjalizuje się:

W dochodzeniu wszelkiego rodzaju świadczeń od firm ubezpieczeniowych związanych z wypadkami samochodowymi oraz obroną w sprawach karnych kierowców.

Uzyskujemy dla poszkodowanych świadczenia takie jak:

  • odszkodowanie z tytułu szkód materialnych, powstałych w wyniku zdarzenia w samochodach,
  • odszkodowanie z tytułu szkód osobowych, w szczególności zwrotu kosztów leczenia, opieki, zniszczonej odzieży, kosztów dojazdu do lekarzy i na rehabilitacje,
  • odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści w wyniku zaistniałego zdarzenia,
  • zadośćuczynienie pieniężne z tytułu doznanych krzywd (ból, cierpienie , negatywne zmiany życiowe spowodowane zdarzeniem),
  • renty w tym renty skapitalizowane,

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie sprawy.

  • ustalamy zakład ubezpieczeń sprawcy wypadku,
  • pomagamy w zgromadzeniu dokumentacji dowodowej,
  • precyzujemy roszczenia możliwe do uzyskania,
  • reprezentujemy poszkodowanego w kontaktach z zakładem ubezpieczeń

Specjalizacja ta wynika ze współpracy Kancelarii od 2001 r., z DAS Towarzystwem Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w Warszawie.