Prawo cywilne

– dochodzenie odszkodowań dla osób pokrzywdzonych w wypadkach
– regulacje stanów prawnych nieruchomości
– sprawy o zapłatę

Prawo karne
– obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
– reprezentacja oskarżycieli posiłkowych (pokrzywdzonych).

Prawo gospodarcze
– pełna obsługa prawna firm,
– sporządzanie wszelkiego rodzaju umów,
– dochodzenie niezapłaconych należności.

Prawo spadkowe

– stwierdzenia nabycia spadku,
– sprawy działowe,
– sprawy o zachowek.

Prawo rodzinne

– rozwody i separacje,
– o alimenty,
– o ustalenie ojcostwa.

Prawo administracyjne

– reprezentowanie we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych,
– sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych,
– sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
– reprezentowanie stron przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.